28/81
Bild1467.jpg Bild1539ThumbnailsBild1466Bild1539ThumbnailsBild1466Bild1539ThumbnailsBild1466

Herbergsordnung 1921. Herbergsvater Fritz Frey. Archiv